Zdrava i funkcionalna hrana

Zdrava i funksionalna hrana

Već dugo vremena je poznat koristan uticaj pivskog kvasca na zdravlje ljudi, na primer kao izvor važnog vitamina B, kao i mnogih organski vezanih minerala koje karakteriše odlična biološka dostupnost.

Mi koristimo multibiotički efekat pivskog kvasca u specifičnim primenama, na primer za stimulisanje imunog efekta beta-glukana ili nutricionih karakteristika peptida i amino kiselina.

Na taj način smo u mogućnosti da Vam obezbedimo osnovu za formiranje novih koncepata Vaših proizvoda.

 

Yestimun

Beta-glukan u svom prirodnom obliku
„Yestimun®“ jedini beta-glukan iz kvasca na svetu koji je izolovan iz sirovine koja je proizvedena u skladu sa Nemačkim zakonom o čistoći piva

Čistoća
„Yestimun®“ beta-glukan je proizveden isključivo iz pivskog kvasca. Zahvaljujući specijalno razvijenom procesu, stručnjaci firme „Leiber GmbH“ su kadri  da prečiste pivski kvasac tako da prirodna struktura beta-glukana ostane netaknuta.

Tek pri čistoći od 85 % određeni imuno-receptori u crevima mogu da prepoznaju strukturu beta-glukana - i aktiviraju imuni sistem organizma:
Što je viši stepen čistoće glukana, to organizam može efikasnije da ga prepozna.    

Poverenje
Firma „Leiber GmbH“ je specijalizovana u proizvodnji kvasca već 60 godina. Kao ni jedna druga firma, firma „Leiber GmbH“ obezbeđuje transparentnost:
„Leiber GmbH“ garantuje poreklo kvasca i obezbeđuje najviše standarde u kontroli kvaliteta.
Firma „Leiber GmbH“ proizvodi beta-glukan najvišeg kvaliteta - Made in Germany“.       

Odbrana protiv patogena
Uzimanje preparata „Yestimun®“ štiti organizam od uobičajenih prehlada i gripe. Studije sprovedene od strane firme „Leiber GmbH“ su dokazale pozitivan efekat preparata „Yestimun®“ na imuni sistem.

U studiji koja je trajala 26 nedelja i koja je izvedena na 100 muškaraca i žena sa povišenim rizikom od infekcije, ispitan je profilaktički i terapeutski efekat preparata „Yestimun®“ u slučajevima nekomplikovane prehlade.

Rezultati:

  • Studija je pokazala da su osobe koje su uzimale preparat „Yestimun®“ manje obolevale od prehlade ili gripe nego članovi kontrolne grupe;
  • U slučajevima bolesti, simptomi prehlade su bili manje ozbiljni i kraće su trajali kod osoba koje su uzimale preparat „Yestimun®“;
  • 76,3 % učesnika studije su se izjasnili da je preparat „Yestimun®“ imao dobar ili vrlo dobar efekat;
  • Sledeća 16-nedeljna studija sa 224 ispitanih subjekta je potvrdila da uzimanje preparata „Yestimun®“ redukuje učestalost pojave prehlade do statistički značajnog stepena;
  • Samostalna procena subjekata koji su uzimali preparat „Yestimun®“ u odnosu na one koji su uzimali placebo je takođe bila slična: 83,7 % učesnika studije je ocenilo efikasnost preparata „Yestimun®“ kao „dobar“ ili „odličan“.     

Treća studija (objavljena u časopisu „Nutrition Research 29/2009“) je ponovo dokazala pozitivan efekat preparata „Yestimun®“ na imuni sistem organizma. Studija je bila orijentisana na ispitivanje interleukina-10 (IL-10), jednog anti-upalnog markera. To je bila prva studija koja je dokazala da oralno uzet beta-glukan iz kvasca (preparat „Yestimun®“) povećava nivo pozitivno klasifikovanog IL-10 markera u krvotoku i masnom tkivu.

Bolje zdravlje bez neželjenih dejstava
Preparat „Yestimun®“ je u Nemačkoj klasifikovan kao dodatak ishrani ili dijetetski suplement. U saglasnosti sa studijama koje je sprovela firma „Leiber GmbH“ preparat „Yestimun®“ nema neželjena dejstava. On se sigurno može preporučiti u profilaktičke svrhe za ljude sa povišenim rizikom od infekcija. U SAD, beta-glukan iz kvasca je klasifikovan kao GRAS (generally recognized as safe). U Japanu se beta-glukan izolovan iz više različitih izvora uključujući i gljive koristi već duže vremena.