Адреса

Хемиферм Зековић д.о.о.
Карађорђева 15
24400 Сента
Република Србија
Поштански фах 116

Тел.: +381-24-815-885
Моб.: +381-63-827-64-15
Ел.-пошта: