nisco inkapsulacija.jpg

www.nisco.ch»

  • Развој, производња и дистрибуција система за инкапсулацију.
  • Индустријски системи за мешање, „STC Engineering GmbH“.
  • Инжењеринг, развој и услуге у вези са стерилним уређајима и постројењима у области фармацеутске индустрије и биотехнологије.


Системи за инкапсулацију (Преглед ПДФ)

Фирма “Nisco” нуди јединствени модуларни концепт уређаја за инкапсулацију, помоћу којег је могуће начинити конфигурацију уређаја који ће у свему бити у складу са специфичним захтевима сваког појединог купца.

Купци „Nisco“ инкапсулатора имају могућност, да било када у будућности купе додатне компоненте и да их, ако се у међувремену промене захтеви за примену, надограде на постојећи систем.

„Nisco“ инкапсулатори се лако чисте и опремљени су веома практичним неповратним предфилтерима, што битно олакшава свакодневну примену уређеја.

Конструкција вибратора уграђених у „Nisco“ инкапсулаторе омогућава рад са веома вискозним флуидима.

Данас на тржишту ни једна фирма не нуди модуларни систем за инкапсулацију, који је толико вишефункционалан као линија „VARD2Go“.

Уређаји са више дизни представљају специјалну понуду фирме „Nisco“.

Фирма “Nisco” је увек спремна да испуни специфичне жеље купаца и да им изађе у сусрет.