Srpski | Српски

Предузеће „Хемиферм Зековић“ д.о.о. је осовано 1994. године са приватним капиталом.

Фирма „Хемиферм Зековић“ д.о.о. је активна у области прехрамбене индустрије, биотехнологије, заштите животне околине, енергетске ефикасности и искоришћења обновљивих извора енергије.
Делатност:

  • Консултантске услуге и техничко - технолошка подршка у области прехрамбене индустрије и биотехнологије;
  • Инжењеринг;
  • Вођење пројеката;
  • Анализа и вођење „HACCP“-система;
  • Анализа енергетске ефикасности технолошких система;
  • Подршка у области науке и развоја;
  • Заступање иностраних фирми;